وزیر اطلاعات از کشف و خنثی‌سازی ۴۰۰ بمب در مدت اخیر خبر داد و گفت که ۴۰ بمب برای انفجار در ایام محرم طراحی شده بود.


وزیر اطلاعات از کشف و خنثی‌سازی ۴۰۰ بمب در مدت اخیر خبر داد و گفت که ۴۰ بمب برای انفجار در ایام محرم طراحی شده بود.


خنثی‌سازی ۴۰۰ بمب در مدت اخیر/ ۴۰ بمب برای انفجار در هیأت‌ها بود/ یکی از کشور‌های همسایه در مرز ایران کارخانه اسلحه سازی ایجاد کرده بود