جزئیات توافق ایران و عربستان از زبان دبیر شورای عالی امنیت ملی توضیحات شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره جزئیات توافقنامه ایران و عربستان را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۶ MB

جزئیات توافق ایران و عربستان از زبان دبیر شورای عالی امنیت ملی

جزئیات توافق ایران و عربستان از زبان دبیر شورای عالی امنیت ملی

توضیحات شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره جزئیات توافقنامه ایران و عربستان را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۶ MB


جزئیات توافق ایران و عربستان از زبان دبیر شورای عالی امنیت ملی