حسینی: دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد، اما منتظر هستیم تا هر زمانی طرح مجلس ابلاغ شد ما در دولت مطرح کنیم. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور درباره تفکیک وزارت راه […]

حسینی:

دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد

دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد، اما منتظر هستیم تا هر زمانی طرح مجلس ابلاغ شد ما در دولت مطرح کنیم.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: رئیس کمیسیون عمران مجلس این موضوع را به ما اعلام کرد، من نیز موضوع را با رئیس‌جمهور مطرح کردم که گفت هر زمانی که طرح مجلس در این زمینه نهایی شد، به ما ارائه کنند تا در دولت مطرح کنیم.

وی افزود: به صورت معمول زمانی که طرحی در مجلس نهایی می‌شود، یک نسخه از آن به ما ارائه می‌شود، ما نیز بلافاصله نظر کارشناسی را از دستگاه‌ها اخذ و سپس در دولت مطرح می‌کنیم؛ تاکنون طرحی در این زمینه به ما داده نشده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس می‌دهد، توضیح داد: خیر. دولت لایحه‌ای ندارد اما منتظر هستیم تا هر زمانی طرح مجلس ابلاغ شد ما در دولت مطرح کنیم، طرح‌های مجلس در دولت خارج از نوبت بررسی می‌شود و جزو موارد فوریتی است.


دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد