گردان: حیف شد؛ روی اشتباه خودم گل خوردیم/ هیچکدام از خطاها پنالتی نبود