اولین پرتاب موشک از آب های آمریکا در روز سه‌شنبه (۲۳ مه/ دوم خرداد) اعلام شد.

اولین پرتاب موشک از آب های آمریکا در روز سه‌شنبه (۲۳ مه/ دوم خرداد) اعلام شد.


پرتاب موشک از روی سکوی شناور در آب‌ های آمریکا