واکنش سخنگوی دولت به پیروزی تیم ملی فوتبال/ ما توقف‌ناپذیریم سخنگوی دولت در واکنش به پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان در برابر تیم ولز در صفحه شخصی خود، نوشت: این شروع جام‌جهانی فوتبال برای تیم باغیرت ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان […]

واکنش سخنگوی دولت به پیروزی تیم ملی فوتبال/ ما توقف‌ناپذیریم

واکنش سخنگوی دولت به پیروزی تیم ملی فوتبال/ ما توقف‌ناپذیریم

سخنگوی دولت در واکنش به پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان در برابر تیم ولز در صفحه شخصی خود، نوشت: این شروع جام‌جهانی فوتبال برای تیم باغیرت ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان در برابر تیم ولز در صفحه شخصی خود، نوشت: این شروع جام‌جهانی فوتبال برای تیم باغیرت ایران است. ما توقف‌ناپذیریم. خدا قوت بچه‌ها.


واکنش سخنگوی دولت به پیروزی تیم ملی فوتبال/ ما توقف‌ناپذیریم