به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الحاقی ۴ و ۵ ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند. بند الحاقی ۴- در طول اجرای این قانون، ۳ درصد عوارض موضوع بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، […]


به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الحاقی ۴ و ۵ ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

بند الحاقی ۴- در طول اجرای این قانون، ۳ درصد عوارض موضوع بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق محروم مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ و تبصره‌های ماده ۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹/۹/۲۶ طی قبض جداگانه توسط فرد به طور مستقیم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف اهداف مندرج در قانون گردد.

بر اساس بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق محروم، تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را شهرداری‌ها دریافت می‌کنند.

بند الحاقی ۵- هزینه کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح‌های عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده ۲۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه ریزی استان، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان، مشمول هزینه قابل قبول مالیاتی است.


هزینه‌کرد خیرین در طرح‌های عمرانی هزینه قابل قبول مالیاتی است – پایگاه خبری هشت صبح