نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس گفت: دشمنان پروژه امام‌زدایی از ایران را در زمان حیات امام (ره) وحتی بعد از ایشان شروع کردند.

%content%


نماینده مجلس: دشمنان به دنبال پروژه امام‌زدایی از کشور هستند