سرپرست دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: می‌خواهیم یک برنامه تلفن همراه تهیه کنیم که مردم بر طبق آن متوجه شوند کدام منطقه برای شنا سالم است. امید صدیقی سرپرست دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آلودگی دریای […]

سرپرست دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: می‌خواهیم یک برنامه تلفن همراه تهیه کنیم که مردم بر طبق آن متوجه شوند کدام منطقه برای شنا سالم است.

امید صدیقی سرپرست دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آلودگی دریای خزر و خطرهای انسانی آن گفت: مشکلی که در شناگاه‌ها به خصوص در دریای خزر وجود دارد، ورود فاضلاب‌های انسانی و پسماندها به این دریا است.

وی ادامه داد: این مسئله کیفیت آب را پایین می‌آورد و باعث آلودگی‌های میکروبی می‌شود. به همین دلیل سازمان معاونت دریایی به خصوص دفتر آلودگی‌های دریایی سالهاست سواحل دریای خزر را پایش می‌کند و ضوابط و استانداردهای مرتبط با آن را تهیه کرده است.

صدیقی افزود: بحث بازرسی و ارزیابی میکروبی در آب‌های ایران به خصوص در دریای خزر اتفاق می‌افتد و سواحل دریای خزر با دقت خیلی بالا که حدوداً ۶۷ ایستگاه و شنا گاه است مورد پایش قرار می‌گیرد. وضعیت میکروبی شناگاه ها بررسی شده است و ما تقریباً اطلاعات خوبی در اختیار داریم.

سرپرست دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی گفت: گام بعدی که می‌خواهیم پیاده سازی کنیم سیستم هشداردهی است. درواقع پرچم گذاری در شناگاه های ساحلی انجام می‌شود. بر این اساس اگر منطقه سالم باشد پرچم آبی و اگر ناسالم باشد پرچم زرد یا قرمز قرار داده می‌شود.

صدیقی خاطرنشان کرد: امسال و سال آینده می‌خواهیم این عملیات پرچم گذاری را انجام دهیم و در مرحله بعدی می‌خواهیم یک برنامه تلفن همراه تهیه کنیم که برای همه مردم قابل استفاده باشد. بر اساس این برنامه مسافرانی که قصد شنا در دریای خزر را دارند با توجه به نشانه گذاری‌های این برنامه می‌توانند متوجه شوند که کدام منطقه سالم و کدام منطقه ناسالم است.


تعیین محل شنای سالم با نرم افزار موبایل