از سوی رئیس‌جمهور؛ قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ابلاغ شد رئیس‌جمهور قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان «قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک» را برای اجرا به وزارت […]

از سوی رئیس‌جمهور؛

قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ابلاغ شد

قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ابلاغ شد

رئیس‌جمهور قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان «قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.


قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ابلاغ شد