از سوی رئیس‌جمهور؛ قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ابلاغ شد رئیس‌جمهور قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان «قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک» را برای اجرا به وزارت […]

از سوی رئیس‌جمهور؛

قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ابلاغ شد

قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ابلاغ شد

رئیس‌جمهور قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان «قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.


قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ابلاغ شد