سخنگوی دولت: عاملین حادثه مسمومیت‌‎ها مجازات می‌شوند بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: عاملین حادثه مسمومیت‌ها هم معرفی می‌شوند هم با آنها برخورد عبرت انگیزی صورت خواهد گرفت. دریافت ۱۵ MB

سخنگوی دولت:

عاملین حادثه مسمومیت‌‎ها مجازات می‌شوند

عاملین حادثه مسمومیت‌‎ها مجازات می‌شوند

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: عاملین حادثه مسمومیت‌ها هم معرفی می‌شوند هم با آنها برخورد عبرت انگیزی صورت خواهد گرفت.

دریافت ۱۵ MB


عاملین حادثه مسمومیت‌‎ها مجازات می‌شوند