سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی صبح امروز در صبحگاه عمومی ستاد فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تشریح اهداف فراجا در سال پیش رو پرداخت….

سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی صبح امروز در صبحگاه عمومی ستاد فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تشریح اهداف فراجا در سال پیش رو پرداخت.