هنوز دلایل توقیف این نفتکش خارجی اطلاعاتی منتشر نشده است.

هنوز دلایل توقیف این نفتکش خارجی اطلاعاتی منتشر نشده است.


سپاه یک نفتکش خارجی را در تنگه هرمز توقیف کرد