سردار حاجی زاده: قاتل شهید سلیمانی، فرمانده سنتکام آمریکاست روایت سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه از عاملین شهادت حاج قاسم را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۵ MB

سردار حاجی زاده: قاتل شهید سلیمانی، فرمانده سنتکام آمریکاست

سردار حاجی زاده: قاتل شهید سلیمانی، فرمانده سنتکام آمریکاست

روایت سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه از عاملین شهادت حاج قاسم را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۵ MB


سردار حاجی زاده: قاتل شهید سلیمانی، فرمانده سنتکام آمریکاست