روایت رئیس‌جمهور از پشت پرده التهابات ارزی اخیر حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور گفت: نمی‌گوییم که جهش قیمت این روزهای ارز صرفا به خاطر دشمنی‌هاست اما بدانید همان جریانی که اغتشاشات خیابانی را به‌راه انداخت، در التهابات ارزی نقش دارد. دریافت ۱۴ MB

روایت رئیس‌جمهور از پشت پرده التهابات ارزی اخیر

روایت رئیس‌جمهور از پشت پرده التهابات ارزی اخیر

حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور گفت: نمی‌گوییم که جهش قیمت این روزهای ارز صرفا به خاطر دشمنی‌هاست اما بدانید همان جریانی که اغتشاشات خیابانی را به‌راه انداخت، در التهابات ارزی نقش دارد.

دریافت ۱۴ MB


روایت رئیس‌جمهور از پشت پرده التهابات ارزی اخیر