شب گذشته در پی گزارش واصله درخصوص تلف شدن بیش از سه هزار قطعه مرغ بر اثر قطع برق و اختلال در سامانه تهویه مرغداری، کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان فردوس و جهاد کشاورزی اقدام به بررسی موضوع و نظارت بر دفن بهداشتی لاشه‌ها کردند.

شب گذشته در پی گزارش واصله درخصوص تلف شدن بیش از سه هزار قطعه مرغ بر اثر قطع برق و اختلال در سامانه تهویه مرغداری، کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان فردوس و جهاد کشاورزی اقدام به بررسی موضوع و نظارت بر دفن بهداشتی لاشه‌ها کردند.


خراسان جنوبی/ تلف شدن ۳ هزار مرغ تخمگذار به علت قطع برق