فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: حیات هر کشور در امتداد تاریخ آن کشور است سردار سلامی فرمانده سپاه گفت: ما مستمرا رفتار و اراده دشمنان را تعقیب میکنیم به این واقعیت پی بردیم که دشمنان ما به دنبال این هستند که نسل های جدید را از افتخارات گذشته منقطع کنند. دریافت ۲۰ MB

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

حیات هر کشور در امتداد تاریخ آن کشور است

حیات هر کشور در امتداد تاریخ آن کشور است

سردار سلامی فرمانده سپاه گفت: ما مستمرا رفتار و اراده دشمنان را تعقیب میکنیم به این واقعیت پی بردیم که دشمنان ما به دنبال این هستند که نسل های جدید را از افتخارات گذشته منقطع کنند.

دریافت ۲۰ MB


حیات هر کشور در امتداد تاریخ آن کشور است