باشگاه استقلال با ارسال ایمیلی به ریکاردو ساپینتو به او اعلام کرد در صورت تمایل می‌تواند با رقم ۷۲۰ هزار یورو به کار خود در این تیم ادامه بدهد.

باشگاه استقلال با ارسال ایمیلی به ریکاردو ساپینتو به او اعلام کرد در صورت تمایل می‌تواند با رقم ۷۲۰ هزار یورو به کار خود در این تیم ادامه بدهد.


ایمیل استقلال به ریکاردو ساپینتو: ۷۲۰ هزار یورو بگیر و بمان