رسانه‌ها از وقوع انفجاری مهیب در پایتخت سودان خبر می‌دهند.

رسانه‌ها از وقوع انفجاری مهیب در پایتخت سودان خبر می‌دهند.


انفجار مهیب پایتخت سودان را به‌لرزه درآورد