در حاشیه اجلاس بغداد- ۲؛ امیرعبداللهیان با جوزپ بورل دیدار و گفتگو کرد امیرعبداللهیان با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه اجلاس بغداد- ۲ در اردن دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه اجلاس بغداد- ۲ […]

در حاشیه اجلاس بغداد- ۲؛

امیرعبداللهیان با جوزپ بورل دیدار و گفتگو کرد

امیرعبداللهیان با جوزپ بورل دیدار و گفتگو کرد

امیرعبداللهیان با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه اجلاس بغداد- ۲ در اردن دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه اجلاس بغداد- ۲ در اردن دیدار و گفتگو کرد.


امیرعبداللهیان با جوزپ بورل دیدار و گفتگو کرد