در جریان سفر به سوریه؛ امیرعبداللهیان با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد وزیر امور خارجه کشورمان با رییس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به سوریه سفر کرده است، با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

در جریان سفر به سوریه؛

امیرعبداللهیان با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد

امیرعبداللهیان با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه کشورمان با رییس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به سوریه سفر کرده است، با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.


امیرعبداللهیان با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد