به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضائیه، گفت: بیانات امروز رئیس قوه قضائیه موید گزارش کشف فساد چای در بخش‌های نظارتی دولت در سال گذشته و نشان دهنده همدلی و جدیت هر دو قوه برای مبارزه با فساد و ریشه‌های آن است. وی ادامه داد: همان طور که […]


به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضائیه، گفت: بیانات امروز رئیس قوه قضائیه موید گزارش کشف فساد چای در بخش‌های نظارتی دولت در سال گذشته و نشان دهنده همدلی و جدیت هر دو قوه برای مبارزه با فساد و ریشه‌های آن است.

وی ادامه داد: همان طور که در دانشگاه امیرکبیر بیان کردم، برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست. بلکه در دولت مردم حتی سو مدیریت و تخلفاتی که حقوق مردم را به هر نحو ضایع کند هم پذیرفته نمی‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مواردی که از سوی دولت عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوه قضائیه ارجاع شده و با سایر موارد تخلف یا سو مدیریت نیز با جدیت برخورد شده است.