آیت‌الله محمدعلی ناصری مجتهد، استاد اخلاق صبح جمعه در سن ۹۲ سالگی دعوت حق را لبیک گفت. این عالم ربانی ۱۳۰۹ در اصفهان چشم به جهان گشود.

آیت‌الله محمدعلی ناصری مجتهد، استاد اخلاق صبح جمعه در سن ۹۲ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

این عالم ربانی ۱۳۰۹ در اصفهان چشم به جهان گشود.