بایگانی‌های کمیسیون امنیت ملی - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
24 شهریور 1401

عضو کمیسیون امنیت ملی : مجلس باید موضوع مهسا امینی را پیگیری کند

جلیل رحیمی جهان آبادی نوشت : امنیت جانی مدرم مقدم بر هر ارشادی است جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی نوشت : موضوع مهسا امینی و حادثه رخ داده را باید مجلس به دقت مورد بررسی و هر گونه تخلف قصور مورد بررسی و هر گونه تخلف قصور یاجنایت احتمالی را با قطیت […]