بایگانی‌های وزارت دفاع - هشت صبح
06 تیر 1401

دومین پرتاب تحقیقاتی ماهواره‌بر ذوالجناح

دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور دست‌یابی به اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده، انجام شد. به گزارش فارس، دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور دست‌یابی به اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده، انجام شد. سید احمد حسینی سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع درباره این خبر گفت: این ماهواره برِ سه مرحله ای […]