بایگانی‌های مهدی فضائلی - هشت صبح
روباه پیر و مرگ ملکه نود و شش ساله‌اش 19 شهریور 1401

روباه پیر و مرگ ملکه نود و شش ساله‌اش

مهدی فضائلی: پیرامون ما اتفاقات و رویدادهایی رخ می نماید که هر کدام می تواند برای ما در بعد شخصی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی درس آموز یا عبرت انگیز باشد. انسان هوشمند تلاش می کند این وقایع را راحت و مجانی از دست ندهد و با دقت در آنها بعد یا ابعادی از زندگی خود […]