بایگانی‌های رژیم صهیونیستی - هشت صبح
16 شهریور 1401

رسوایی اخلاقی سفیر رژیم صهیونیستی در مغرب

مرکز دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در مغرب تنها یک سال بعد از افتتاح شاهد یکی از رسوایی‌های اخلاقی و مالی علنی‌شده در ساختار دیپلماتیک رژیم صهیونیستی شده است. با وجود سرپوش و بایکوت رسانه‌‌ای این نوع رسوایی‌ها توسط رژیم صهیونیستی اما گستردگی این رسوایی به‌حدی است که شبکه رادیو و تلویزیون سراسری رژیم صهیونیستی (کان) را […]