بایگانی‌های حق بیمه - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
05 مرداد 1401

خرید بیمه آتش سوزی:تنها روش کاهش خطر خسارات سیل در ۱۴۰۱

اخبار سیل هیچگاه خوشایند نیست. تخریب خانه‌ها، از بین رفتن وسایل منزل و کشته و مفقود شدن افراد از پیامدهای سیل هستند که قلب هر آدمی را متاثر می‌کند. البته در کنار آتش سوزی که اتفاق می‌افتد. در کشور ما هم حوادث مربوط به سیل کم نیستند. سیل‌های شیراز، گلستان یا سیل استهبان که به […]