بایگانی‌های حقوق کارمندان - پایگاه خبری- تحلیلی هشت صبح/ پایگاهی برای مردم ایران
06 شهریور 1401

تلاش برای افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت

ایلنا، نوزدهم اسفند سال قبل بود که شورایعالی کار در سومین نشستِ سه جانبه خود افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل را پذیرفت؛ در همان نشست برای سایر سطوح، افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان مصوب شد؛ در آن نشست، مولفه‌های مزدی نیز افزایش یافتند، از آن جمله حق مسکن […]