بایگانی‌های بیمه شخص ثالث - هشت صبح
28 تیر 1401

تخفیف بیمه شخص ثالث خود را خیلی راحت انتقال دهید

با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۵ قانونی برای انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث طراحی  و اجرا شده است، این بیمه نامه را می‌توان انتقال داد. می‌دانید که بیمه شخص ثالث با توجه به پوشش‌ها و مزیت‌هایی که دارد برای تمام راننده‌های محتاط اهمیت دارد. بدین گونه که اگر راننده‌ای با رعایت قوانین، رانندگی می‌کند […]