بایگانی‌های امام موسی صدر - هشت صبح
امام موسی صدر ۹۴ ساله هنوز در لیبی است! 11 شهریور 1401
سخنان خواهر امام موسی صدر

امام موسی صدر ۹۴ ساله هنوز در لیبی است!

هشت صبح:اسماعیل تقدسی-  “رباب صدر” ، خواهر امام موسی صدر با بیان این که ما هنوز به اطلاعات یا معلومات دقیق و حقیقی که مکان اسارت امام صدر در لیبی را نشان بدهد، دست نیافته‌ایم گفت: دولت لبنان در پیگیری پرونده امام موسی صدر نقش ثمربخشی ندارد. رباب صدر به مناسبت چهل‌وچهارمین سالِ ربایش امام […]