بایگانی‌های احمد وحیدی - هشت صبح
12 تیر 1401

تغییر معاون سیاسی وزیر کشور

محمدرضا غلامرضا با حکم وحیدی به معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب شد. به گزارش  تسنیم، احمد وحیدی وزیر کشور طی حکمی محمدرضا غلامرضا را به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد. به گزارش تسنیم، پیشتر محمدباقر خرمشاد از شهریور ۱۴۰۰ عهده‌دار مسئولیت معاونت سیاسی وزیر کشور بود.