هشت صبح: سرلشکر صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در همایش علم و فناوری در دفاع مقدس که صبح امروز در دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار شد، گفته: امروز در نقطه ای قرار داریم که ٢٢ کشور جهان تقاضای خرید هواپیمای بدون سرنشین از ایران دارند.

هشت صبح: سرلشکر صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در همایش علم و فناوری در دفاع مقدس که صبح امروز در دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار شد، گفته: امروز در نقطه ای قرار داریم که ٢٢ کشور جهان تقاضای خرید هواپیمای بدون سرنشین از ایران دارند.