گزارش‌ها حاکیست که در پی برخورد دو خودرو، یک کپسول گاز در داخل ون منفجر و منجر به آتش سوزی شده است.

گزارش‌ها حاکیست که در پی برخورد دو خودرو، یک کپسول گاز در داخل ون منفجر و منجر به آتش سوزی شده است.


۷ کشته و ۱۹ زخمی درت تصادف و انفجار دو خودرو در پنجاب پاکستان