به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، حسین امیرعبداللهیان روز سه شنبه در نشست رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه، گفت: زمانی که ما کار را شروع کردیم طرف‌های غربی گفتند تا به برجام بازنگردید و FATF را نپذیرید، یک سنت از مطالبات شما در بانک‌های خارجی جابه‌جا نخواهد شد. وزیر امور خارجه افزود: اما به لطف […]


به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، حسین امیرعبداللهیان روز سه شنبه در نشست رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه، گفت: زمانی که ما کار را شروع کردیم طرف‌های غربی گفتند تا به برجام بازنگردید و FATF را نپذیرید، یک سنت از مطالبات شما در بانک‌های خارجی جابه‌جا نخواهد شد.

وزیر امور خارجه افزود: اما به لطف الهی ۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از دولت انگلیس در مسیر رسمی بانکی از طریق سوئیفت با این شرط که هر موقع خودمان نیاز داریم خرج کنیم، منتقل شد و در اختیار ما قرار گرفت.

امیرعبداللهیان یادآور شد: امروز ۶ میلیارد دلار مطالبه ما در کره جنوبی به دو بانک منتقل شد و در اختیار ۶ بانک ایرانی قرار دارد، بدون اینکه در برجام به توافق نهایی رسیده باشیم و بدون اینکه موضوع FATF در مرحله نهایی اقدام و تصویب قرار گرفته باشد، انجام شد. این اقدامات در برنامه توسعه پایدار اقتصادی آثار خودش را در آینده نزدیک بر معیشت مردم نشان خواهد داد.


۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ایران از انگلیس در اختیارمان قرار گرفت – پایگاه خبری هشت صبح