در جنوب شرق آسیا ویتنام، بالاترین دمای خود یعنی ۴۴.۲ درجه سانتیگراد را در آخر هفته گزارش کرد که باعث صدور هشدارهای مربوط به کمبود برق در این کشور شد.

در جنوب شرق آسیا ویتنام، بالاترین دمای خود یعنی ۴۴.۲ درجه سانتیگراد را در آخر هفته گزارش کرد که باعث صدور هشدارهای مربوط به کمبود برق در این کشور شد.


۲۰۲۳ می‌تواند گرم‌ترین سال جهان باشد