در جریان بررسی بودجه؛ ۱۵ همت برای تکمیل مدارس خیرساز و عشایری تخصیص یافت مجلس در مصوبه‌ای با تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان از اوراق به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با هدف تکمیل مدارس خیرساز و مدارس کانکسی و عشایری موافقت کرد. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه […]

در جریان بررسی بودجه؛

۱۵ همت برای تکمیل مدارس خیرساز و عشایری تخصیص یافت

۱۵ همت برای تکمیل مدارس خیرساز و عشایری تخصیص یافت

مجلس در مصوبه‌ای با تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان از اوراق به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با هدف تکمیل مدارس خیرساز و مدارس کانکسی و عشایری موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ی) تبصره ۵ را به تصویب رساندند.

بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود تا ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری، طرح‌های برق آبی، طرح‌های آبرسانی به شهرها و روستاها، طرح‌های تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرح‌های زودبازده مهار آب در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق موضوع این بند جهت توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های کشاورزی، احداث استخرهای ذخیره آب و انتقال آب و انتقال آب الگوی کشت، کشاورزی قراردادی و احداث جاده بین مزارع اختصاص می‌یابد. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق موضوع این بند جهت ساخت و تجهیز و تعمیر خوابگاه‌های دانشجویی متأهلین اختصاص می‌یابد.

ردیف ۳ – مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق موضوع این بند به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت تکمیل مدارس خیرساز و مدارس کانکسی و عشایری اختصاص دهد.


۱۵ همت برای تکمیل مدارس خیرساز و عشایری تخصیص یافت