امیرعبداللهیان: یکی از ویژگی‌های ایرانیان مقیم خارج پایبندی به هویت ملی است وزیر امور خارجه کشورمان در جمع ایرانیان مقیم خارج گفت: یکی از ویژگی‌های ایرانیان مقیم خارج پایبندی به هویت ملی است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و جانشین رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در جمع ایرانیان […]

امیرعبداللهیان:

یکی از ویژگی‌های ایرانیان مقیم خارج پایبندی به هویت ملی است

یکی از ویژگی‌های ایرانیان مقیم خارج پایبندی به هویت ملی است

وزیر امور خارجه کشورمان در جمع ایرانیان مقیم خارج گفت: یکی از ویژگی‌های ایرانیان مقیم خارج پایبندی به هویت ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و جانشین رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در جمع ایرانیان مقیم خارج، شرکت کننده در «نشست نوروزی ایرانیان خارج از کشور» که در تهران در حال برگزاری است، حاضر و ضمن شنیدن دیدگاه‌های تنی چند از ایرانیان، سخنانی ایراد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور جامعه‌ای غالباً فرهیخته و دارای دارای ویژگی‌های تخصصی، علمی و فرهنگی بارزی هستند، افزود: یکی از این ویژگی‌ها پایبندی به هویت ملی است.

وی افزود: تلاش ما این است که ایرانیان خارج از کشور بتوانند از طریق معتمدین و نمایندگان خود در ساز و کاری مناسب دیدگاه‌هایشان را مستمرا منتقل کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه با پیگیری‌های انجام شده، امکان مشاوره حقوقی ایرانیان با قوه قضائیه فراهم شده است، تاکید کرد: ما از سفرا و رؤسای جدید نمایندگی هایمان در خارج از کشور خواسته ایم به طور ویژه مسائل و مشکلات ایرانیان را پیگیری کنند. همچنین در بخش کنسولی وزارت امور خارجه نیز در حال راه اندازی مرکزی هستیم که به صورت ٢۴ ساعته پاسخگوی تلفن ایرانیان خارج از کشور باشد.

وزیر امور خارجه افزود: ما سامانه پرسمان تردد را در دولت دکتر رئیسی برای ایرانیانی راه اندازی کرده ایم که به دلیل تلاش دشمنانه ایران هراسی، احیاناً نگرانی‌هایی برای سفر به ایران دارند.

امیرعبداللهیان پیگیری تصویب قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، بحث قانون مشمولین و خدمت سربازی و قوانین مربوط به دو تابعیتی‌ها را از دیگر پیگیری‌های وزارت امور خارجه و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور دانست.

شرح برخی از ابعاد و تحولات مرتبط با اغتشاشات اخیر در کشورمان، ابعاد توطئه دشمنان در به آشوب کشاندن کشور و ناکامی آنان در این هدف، بخشی دیگر از اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست بود.

در ابتدای این نشست تعدادی از ایرانیان مقیم خارج از کشور به نمایندگی از سایرین، دیدگاه‌ها، مشکلات و توقعات خود را در فضایی صمیمی و به صورت مستقیم با وزیر امور خارجه و جانشین رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در میان گذاشتند.


یکی از ویژگی‌های ایرانیان مقیم خارج پایبندی به هویت ملی است