کارشناس حوزه نظامی و دفاعی: گنبد آهنین در مقابل موشک «هایپرسونیک» چیزی شبیه اسباب‌بازی است محمد شلتوکی، کارشناس حوزه نظامی و دفاعی گفت: گنبد آهنین در مقابل موشک‌های هایپرسونیک به چیزی مثل اسباب بازی شبیه است. دفاع موشکی صهیونیست‌ها در مقابل موشک‌های حماس هم ناکارآمد بود. دریافت ۱۰ MB

کارشناس حوزه نظامی و دفاعی:

گنبد آهنین در مقابل موشک «هایپرسونیک» چیزی شبیه اسباب‌بازی است

گنبد آهنین در مقابل موشک «هایپرسونیک» چیزی شبیه اسباب‌بازی است

محمد شلتوکی، کارشناس حوزه نظامی و دفاعی گفت: گنبد آهنین در مقابل موشک‌های هایپرسونیک به چیزی مثل اسباب بازی شبیه است. دفاع موشکی صهیونیست‌ها در مقابل موشک‌های حماس هم ناکارآمد بود.

دریافت ۱۰ MB