کارشناس حوزه نظامی و دفاعی: گنبد آهنین در مقابل موشک «هایپرسونیک» چیزی شبیه اسباب‌بازی است محمد شلتوکی، کارشناس حوزه نظامی و دفاعی گفت: گنبد آهنین در مقابل موشک‌های هایپرسونیک به چیزی مثل اسباب بازی شبیه است. دفاع موشکی صهیونیست‌ها در مقابل موشک‌های حماس هم ناکارآمد بود. دریافت ۱۰ MB

کارشناس حوزه نظامی و دفاعی:

گنبد آهنین در مقابل موشک «هایپرسونیک» چیزی شبیه اسباب‌بازی است

گنبد آهنین در مقابل موشک «هایپرسونیک» چیزی شبیه اسباب‌بازی است

محمد شلتوکی، کارشناس حوزه نظامی و دفاعی گفت: گنبد آهنین در مقابل موشک‌های هایپرسونیک به چیزی مثل اسباب بازی شبیه است. دفاع موشکی صهیونیست‌ها در مقابل موشک‌های حماس هم ناکارآمد بود.

دریافت ۱۰ MB


گنبد آهنین در مقابل موشک «هایپرسونیک» چیزی شبیه اسباب‌بازی است