درتماس تلفنی وزیران خارجه صورت گرفت؛ گفتگوی ایران و عراق درباره گامهای مرتبط با توافق لغو تحریم‌ها در تماس تلفنی وزیر خارجه عراق و امیرعبداللهیان آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی فواد حسین وزیر خارجه عراق و حسین امیرعبداللهیان آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه […]

درتماس تلفنی وزیران خارجه صورت گرفت؛

گفتگوی ایران و عراق درباره گامهای مرتبط با توافق لغو تحریم‌ها

گفتگوی ایران و عراق درباره گامهای مرتبط با توافق لغو تحریم‌ها

در تماس تلفنی وزیر خارجه عراق و امیرعبداللهیان آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی فواد حسین وزیر خارجه عراق و حسین امیرعبداللهیان آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین همچنین در خصوص گام‌های مرتبط با توافق برای لغو تحریم‌ها رایزنی کردند.

وزیر خارجه عراق از امیرعبداللهیان برای سفر به بغداد دعوت بعمل آورد.


گفتگوی ایران و عراق درباره گامهای مرتبط با توافق لغو تحریم‌ها