یکی از ویدئوهای موجود در وب سایت پنتاگون، حادثه‌ای را نشان می‌دهد که در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲ در خاورمیانه رخ داد: یک شی توپی شکل بر فراز پایگاهی نظامی پرواز کرد و در تصاویر هوایی توسط یک پهپاد MQ-۹ ضبط شد.این شی‌ء هنوز در دست بررسی است و ناشناس باقی مانده است.

یکی از ویدئوهای موجود در وب سایت پنتاگون، حادثه‌ای را نشان می‌دهد که در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲ در خاورمیانه رخ داد: یک شی توپی شکل بر فراز پایگاهی نظامی پرواز کرد و در تصاویر هوایی توسط یک پهپاد MQ-۹ ضبط شد.این شی‌ء هنوز در دست بررسی است و ناشناس باقی مانده است.


گزارش جدید پنتاگون از بشقاب‌پرنده‌ها/ بیگانگان به زمین آمده‌اند؟