گزارشی از دیدار مسئولان، سفیران کشورهای اسلامی با رهبر انقلاب گزارشی از دیدار مسئولان، سفیران کشورهای اسلامی و شرکت‌کنندگان در مسابقات قرآن با رهبر انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

گزارشی از دیدار مسئولان، سفیران کشورهای اسلامی با رهبر انقلاب

گزارشی از دیدار مسئولان، سفیران کشورهای اسلامی با رهبر انقلاب

گزارشی از دیدار مسئولان، سفیران کشورهای اسلامی و شرکت‌کنندگان در مسابقات قرآن با رهبر انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.


گزارشی از دیدار مسئولان، سفیران کشورهای اسلامی با رهبر انقلاب