هلیکوپتر گری ولف به پیشرفته‌ترین سامانه های اویونیک برای آگاهی محیطی بیشتر و بهتر، و قابلیت خلبان خودکار کامل برای کاهش حجم کار خدمه مجهز شده است. تنها یک ساعت و نیم کار روی آن در آشیانه برای هر ساعت پرواز لازم است.

هلیکوپتر گری ولف به پیشرفته‌ترین سامانه های اویونیک برای آگاهی محیطی بیشتر و بهتر، و قابلیت خلبان خودکار کامل برای کاهش حجم کار خدمه مجهز شده است. تنها یک ساعت و نیم کار روی آن در آشیانه برای هر ساعت پرواز لازم است.


گری ولف؛ محافظ جدید موشک های بالستیک آمریکا(+فیلم و عکس)