دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه گروهک های تروریستی از جمله گروهک تروریستی منافقین نه تنها در داخل کشور از مقبولیت برخوردار نیستند بلکه بسیار منفور هستند، تاکید کرد که این گروهک‌ها و حامیان آنها را باید در قبال اقداماتشان پاسخگو نمود.


دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه گروهک های تروریستی از جمله گروهک تروریستی منافقین نه تنها در داخل کشور از مقبولیت برخوردار نیستند بلکه بسیار منفور هستند، تاکید کرد که این گروهک‌ها و حامیان آنها را باید در قبال اقداماتشان پاسخگو نمود.


گروهک تروریستی منافقین را باید در مقابل اقداماتشان پاسخگو نمود/برای ۱۰۴ نفر از سران گروهک تروریستی منافقین کیفرخواست صادر شده است/تروریست‌ها باید برای محاکمه به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شوند