هند با بیشترین جمعیت در معرض گرمای کشنده و شدید یکی از بدترین کشورهای آسیب دیده خواهد بود و پس از آن نیجریه، اندونزی، فیلیپین و پاکستان در معرض تهدید قرار دارند.

هند با بیشترین جمعیت در معرض گرمای کشنده و شدید یکی از بدترین کشورهای آسیب دیده خواهد بود و پس از آن نیجریه، اندونزی، فیلیپین و پاکستان در معرض تهدید قرار دارند.


گرمای کشنده  تا سال ۲۱۰۰ جان ۲ میلیارد نفر را تهدید می‌کند/  زندگی در کدام کشورها در معرض خطر است؟