به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد رضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور به مناسبت روز حسابدار در بیستمین نشست تخصصی مدیران مالی و عاملان ذی حساب یگان‌های فراجا حاضر شد. وی با قدردانی از دست اندرکاران حوزه مالی و ذی حسابی فرماندهی نیروی انتظامی، اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌های افزون بر افزایش تعاملات و […]


به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد رضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور به مناسبت روز حسابدار در بیستمین نشست تخصصی مدیران مالی و عاملان ذی حساب یگان‌های فراجا حاضر شد.

وی با قدردانی از دست اندرکاران حوزه مالی و ذی حسابی فرماندهی نیروی انتظامی، اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌های افزون بر افزایش تعاملات و هم افزایی ها، موجب تشریک مساعی و همفکری در حوزه‌های گوناگون حسابرسی و نظارت مالی را فراهم می‌آورد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه معنی نظارت مؤثر، پیشگیری است نه مچ گیری، افزود: افشای اطلاعات در راستای پیشبرد نظارت مؤثر و شفافیت، کارایی درون سازمانی را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه در مجموعه فراجا شاهد انضباط مالی قابل قبولی هستیم، بیان کرد: بعضاً ملاحظه می‌شود که ضعف در حوزه آموزش و فقدان دانش، منجر به اتخاذ تصمیماتی اشتباه می‌شود، از این رو بر دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات فرض است تا با آموزش به هنگام مدیران و دست اندرکاران، مانع از بروز چنین رخدادهایی شوند.

ارائه دقیق، صحیح و صحت سنجی شده اطلاعات مالی از دیگر مواردی بود که رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر آن تاکید کرد و گفت: باید مراقبت کنیم که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با نشر اخبار نادرست و ارقام غیرواقعی از تخلفات مالی، خدشه دار نشود.

رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه تمامی حساب‌ها و گردش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی به صورت لحظه‌ای و برخط، تحت رصد این نهاد نظارتی است، گفت: دیوان محاسبات در برخورد با تخلفات مالی قاطعیت دارد و تلاش داریم تا اثر بازدارندگی در اجرای احکام و آرای صادره از طرف دادسرا را نیز با جدیت دنبال کنیم.

دستغیب در خاتمه اظهار کرد: دیوان محاسبات به دنبال مداخله در عملیات اجرایی دستگاه‌ها نیست و بر آن است تا با پرهیز از نظارت‌های پسینی و پیشگیری از وقوع تخلفات، کمک حال مدیران و تصمیم سازان باشد.