پایگاه خبری هشت صبح : کیهان در ستون خوانندگان خود با انتقاد از وضعیت حجاب در چند متری حرم امام رضا در مشهد نوشت: وضع حجاب در چند متری حرم رضوی(علیه‌السلام) بسیار نامناسب است. آیا در شهر مقدسی چون مشهد در اطراف حرم مطهر نباید مامورانی حداقل برای حفظ حرمت این آستان مقدس حضور […]

پایگاه خبری هشت صبح :

کیهان در ستون خوانندگان خود با انتقاد از وضعیت حجاب در چند متری حرم امام رضا در مشهد نوشت: وضع حجاب در چند متری حرم رضوی(علیه‌السلام) بسیار نامناسب است. آیا در شهر مقدسی چون مشهد در اطراف حرم مطهر نباید مامورانی حداقل برای حفظ حرمت این آستان مقدس حضور داشته  باشند؟


کیهان: وضع حجاب در چند متری حرم امام رضا بسیار نامناسب است / آیا نباید مامورانی حداقل برای حفظ حرمت این آستان مقدس حضور داشته باشند؟