در واکنش به قطعنامه ضدایرانی در سازمان ملل؛ کنعانی: مدعیان حقوق بشر از همراهی تروریسم علیه ایران دست بردارند سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بانیان قطعنامه، به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر، از همراهی با تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران دست برداشته و میزبانی از گروهک‌های تروریستی را متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، […]

در واکنش به قطعنامه ضدایرانی در سازمان ملل؛

کنعانی: مدعیان حقوق بشر از همراهی تروریسم علیه ایران دست بردارند

کنعانی: مدعیان حقوق بشر از همراهی تروریسم علیه ایران دست بردارند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بانیان قطعنامه، به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر، از همراهی با تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران دست برداشته و میزبانی از گروهک‌های تروریستی را متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل که به رال چند سال گذشته به پیشنهاد کانادا و با حمایت کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی مطرح شد، این قطعنامه را منعکس کننده دورویی و نفاق بانیان آن و فاقد مشروعیت و اعتبار دانست.

وی رویکرد ریاکارانه بانیان این قطعنامه در استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی برای اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی دانست.

کنعانی با اشاره به تلاش کشورهای غربی به استمرار پروژه ایران‌هراسی و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: بانیان این قطعنامه که خود ناقض تمام اصول بنیادین و ابتدایی حقوق بشر در جهان هستند، به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم ایران، از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت ایران دست برداشته و میزبانی از گروهک‌های تروریستی را متوقف کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران از اصول و مبانی شرعی، قانونی و موضوعی به شمار می‌رود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود کاملاً جدی بوده و آماده است در جهت ارتقای جایگاه حقوق بشر در جهان، گفتگو و همکاری‌های سازنده‌ای را در چارچوب احترام متقابل، عدم تبعیض، عدالت و انصاف و دوری از اغراض سیاسی با تمامی سازوکارهای مشروع بین‌المللی و کشورهای علاقمند به تحکیم و حمایت واقعی از حقوق بشر داشته باشد.


کنعانی: مدعیان حقوق بشر از همراهی تروریسم علیه ایران دست بردارند