در پی آتش سوزی یکی از پایگاه های وزارت دفاع ارمنستان؛ کنعانی به دولت و مردم ارمنستان تسلیت گفت سخنگوی وزارت امور خارجه حادثه آتش سوزی در یکی از پایگاه های وزارت دفاع ارمنستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی شد، را تسلیت گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت […]

در پی آتش سوزی یکی از پایگاه های وزارت دفاع ارمنستان؛

کنعانی به دولت و مردم ارمنستان تسلیت گفت

کنعانی به دولت و مردم ارمنستان تسلیت گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه حادثه آتش سوزی در یکی از پایگاه های وزارت دفاع ارمنستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی شد، را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تاسف از حادثهدلخراش آتش سوزی در یکی از پایگاه های وزارت دفاع جمهوری ارمنستان که به جان باختن ۱۵ نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر شده است، این حادثه را به خانواده های مصیبت دیده، دولت و مردم ارمنستان تسلیت گفت و برای مجروحان این سانحه شفای عاجل مسئلت کرد.


کنعانی به دولت و مردم ارمنستان تسلیت گفت