پایگاه خبری هشت صبح : عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در واکنش به ویدئویی از اظهارات رئیس جمهور نوشت: جناب آقای رئیسی!  این ‏ویدیو اظهارات شما در تابستان ۱۴۰۱ در مجمع بانک مرکزی است. ‏درست هنگامی که به اقدام قانونی اینجانب در پیگیری برگشت ارزها و مطالبات از بدهکاران عمده از قوه قضائیه […]

پایگاه خبری هشت صبح :

عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در واکنش به ویدئویی از اظهارات رئیس جمهور نوشت: جناب آقای رئیسی! 

این ‏ویدیو اظهارات شما در تابستان ۱۴۰۱ در مجمع بانک مرکزی است.

‏درست هنگامی که به اقدام قانونی اینجانب در پیگیری برگشت ارزها و مطالبات از بدهکاران عمده از قوه قضائیه طعنه می زدید،همزمان در 

زیر مجموعه شما بزرگترین فساد

 ارزی درحال تحقق بود!

‏دولت شما چرا حاضر نشد گزارش بدهد ؟